روش زاج زدن به لول و قسمت های فلزی سلاح

روش زاج کاری | airgun cleaning

زاج کاری سرد روش زاج زدن زاج روی سلاح در عین زیبایی باعث مقاومت سلاح در برابر زنگ و آب و هوا میشود. معمولا زاج سلاح بر اثر عرق زیاد دست شکارچی یا تماس با سطح زبری مثل داخل کیف سلاح یا بر اثر برخورد با شیء تیز یا زبری از بین می رود نکته:( زاج مواد […]